PERSONALUTHYRNING & REKRYTERING

arbetsgivare2.jpg

Våra tjänster

Active Office arbetar med marknadens önskemål inom Personaluthyrning och Rekrytering. Har över 10.000 kandidater i vår databas som kan matchas med era önskemål och behov.

Vi finns för arbetsgivare inom alla segment och för att hjälpa och stödja i alla former av ett rekryteringsförfarande.

Rekryteringsprocessen kan se olika ut varierande av befattning och önskemål från arbetsgivare. Vi skräddarsyr lösningar för att nå specifika krav och ger förslag där valmöjligheten finns att hyra in en konsult eller att anställa direkt. Processerna har olika förfarande och tar olika lång tid beroende på önskemål och utbud. Den kompetens vi levererar skall alltid uppfylla beställarens krav och gärna lite till. Våra kunder skall känna trygghet och tillit till att få högsta kvalitet.

© Active Office
A&O