PERSONALUTHYRNING & REKRYTERING

rekrytering.jpg

För framtiden 

Metodiskt med förutbestämd strategi arbetar vi hela vägen från kravprofil till absolut fulländad kandidat hos er.

Uppdragsgivarens kravprofil är vår bedömningsgrund som används för samtliga steg under processen. Genom tillgänglig databas och från annonser i media får vi ett urval presumtiva kandidater.
Kandidaterna genomgår en grundläggande intervju och en beteendeanalys hos oss.
Generell policy att uppdragsgivaren är anonym tills kandidaten skrivit under tystnadsplikt gällande den aktuella rekryteringen om inte kunden önskat annat tillvägagångssätt. Betyg dokumenteras och referenser analyseras. Kandidaterna presenteras skriftligt för uppdragsgivaren som då väljer vilka de vill träffa. Rekryteraren bokar in de önskade kandidaterna för intervju hos uppdragsgivaren och deltar objektivt som stöd ända fram till vald slutkandidat.

© Active Office
A&O